Tidlige tegn på Skizofreni

  • Rastløshed, søvnløshed, tristhed, angst, koncentrationsbesvær, irritabilitet eller mistroiskhed
  • Samværsproblemer, social tilbagetrækning, problemer med at passe skole/arbejde
  • Svigtende hygiejne
  • Initiativløshed, træghed og manglende interesse for hobbier m.m.
  • Forandret eller aparte væremåde eller udseende
  • Dyrkning af særlige ideer og tankerækker

Gratis downloads:

  • Download pdf med en 1-sides opsummering af, hvad skizofreni er for noget, og hvad du som udenforstående kan gøre, hvis du får mistanke om begyndende skizofreni hos nogen, du kender, her:
HENT PDF