Skriverier

Igangværende skriveprojekter

For tiden arbejder jeg på en fagbog om skizofreni, som efter planen kommer ud i starten af 2018. Det færdige manuskript er sendt ind til Hans Reitzels Forlag, og vi er ved at være igennem redigeringsfasen. Bogen hedder En ud af hundrede. Om unge og skizofreni, og du kan læse mere om den under ‘Bøger’.

Derudover skriver jeg på en ny roman, og sidst, men ikke mindst går jeg med tanker om endnu et fagbogsprojekt eller to. Det vil jeg dog vente lidt endnu med at løfte sløret for.