Skriverier

Igangværende skriveprojekter

For tiden arbejder jeg på en fagbog om skizofreni, som efter planen kommer ud i starten af 2018. Første udkast er netop indsendt til Hans Reitzels Forlag, og jeg glæder mig virkelig til redigeringsfasen.
Tanken er, at bogen skal være med til dels at formidle den nyeste viden inden for området, dels at gøre opmærksom på nogle af de tidlige tegn på begyndende skizofreni. På den måde kan bogen, som indtil videre hedder ‘En ud af hundrede’, forhåbentlig være med til at afkorte den tid, sårbare unge går rundt uden den nødvendige støtte og behandling.